Sampling av lyd og bærekraft

Prosjektet Sampling av lyd og bærekraft vil utforske sampling av lyd som estetisk uttrykk, informasjons- og læringsmedium, og hvordan dette kan utnyttes ved lydproduksjon i grenselandet mellom musikk, akustikk og fortelling. Studenter og elever skal arbeide med temaet bærekraft gjennom å kombinere lengre feltopptak av naturlyder og verbale uttrykk med kortere, gjentagende lydsamples.

På disse nettsidene vil du etter hvert finne resultater fra prosjektet, der vi tester estetiske og tekniske løsninger der sampling av lyd brukes i undervisning gjennom bruk av samplede naturlyder i podcaster og andre audiovisuelle uttrykk. Vi legger i dette prosjektet særlig vekt på hvordan lyd kan brukes som estetisk uttrykk som formidler egenskaper ved og forståelse for naturlige miljøer og bærekraftig utvikling. 

Sampling av lyd forbindes tradisjonelt med å ta opp og manipulere deler av musikkverk og sette delene sammen til nye verk. I vår tid finner en tilnærminger der feltopptak kan danne utgangspunkt for videre bearbeiding og komposisjon. Dette vil være hovedsaken i Sampling av lyd og bærekraft, der studenter, lærere og elever arbeider med å bruke samples for formidling gjennom innspilte verk, som f eks podcaster, og fremføringer live.

 

Prosjektet bygger blant annet på tidligere innovasjons- og utviklingsprosjekter, der lydsamples anvendes. Tidligere arbeider med relevans for prosjektet er den lokative lydinstallasjonen Tilhører, et innendørs, lokativt hørespill Operasjon Bruno, Auditomosjon og Aquafoni, to interaktive lydinstallasjoner for Festspillene i 2021/22. Disse produksjonene bruker lydsamples som en sentral del av uttrykket.

Prosjektet har mottatt såkornsmidler fra UH-nett Vest, og er et samarbeid med Kronstad skole og Teklab (UiB).

Prosjektet har oppstart høsten 2022 og pågår ut vårsemesteret 2023.

Navigasjon på nettstedet:
Blå linker leder til sider internt på nettstedet mens røde linker tar deg til sider som ligger eksternt.