Nyheter og aktiviteter

Mars - November 2023

Prosjektet Sonic Greenhouse utvikles langsomt videre på grunnlag av de investeringene vi fikk gjort i prosjektet Sampling av lyd og bærekraft. 

En presentasjon for masterstudenter i musikk i november kunne vise en av de fysiske prototypene knyttet opp mot programvare som er spesifikt tilpasset de egeneskapene vi jobber mot. 

Mars 2023

Zosimos er en opera for fremføring på fire geografiske lokasjoner. Det stedspesifikke og utforskningen av ulike grensesnitt er relevant og dels sammenfallende med tilnærmingen i Sampling av lyd og bærekraft, der vi også forsøker å tenke ut over lyd og musikalske uttrykk skapt med tradisjonelle instrumenter. 

Gjennom Zosimos-prosjektet utforskes "utforming av haptiske og soniske artefakter, inkludert valg av instrumenter, komposisjon og koreografi, og hvordan dette kan påvirke følelsen av tilstedeværelse over fysisk avstand."

Desember 2022

Krevende opptaksforhold, med stiv kuling og storm i kastene. Vi fikk likevel gjort noen nyttige erfaringer utendørs, knyttet til opptaksutstyr, logistikk og filformater. Dette peker mot hvilke muligehter elevene har å jobbe med lyd på de enhetene de har tilgjengelig. 

Vi fikk gjort noen innledende forsøk med en prototype på en enhet for å skape lydsamples, og ikke minst snakket gjennom videre utviklingsarbeid.

Møterom gjør seg etter en lang tur utendørs i snøføyka. Her ffra orsøk med ulike mikrofontyper og enheter for å skape lyder.

Oktober 2022

Phd-avhandlingen Controlling or Being Controlled? Exploring Embodiment, Agency and Artificial Intelligence in Interactive Music Performance tar opp hvordan vi kan lage musikk med kunstig intelligens (AI) i fremtiden. I motsetning til de fleste studier på AI og musikk, fokuserer denne avhandlingen på fysisk interaksjon og måten datamaskinen kan reagere på kroppsbevegelser. 

Basert på eksperimentell musikkpraksis argumenterer avhandlingen for at diversifisering av kunstneriske repertoarer innen musikkskaping er avgjørende for musikkens fremtid. Det er lagt vekt på å realisere kreative verk og deres vurderinger i økologiske miljøer. 

Çağrı Erdem performing with CAVI and the Self-Playing Guitars. (Photo: UiO)

Çağrı Erdem performing with CAVI and the Self-Playing Guitars. (Photo: UiO)

September 2022

Ikke direkte knyttet til, men absolutt relevant for prosjektet Sampling av lyd og bærekraft: Terje Isungset har i en årrekke jobbet med å bruke naturlyder og fysiske objekter som en del av sin musikk. Den 1. september 2022 snakker presenterer Isungset sine prosjekter og holder en workshop for masterstudenter ved HVL.

Isungset står bak 45 komponere bestillingsverk for orkestre, kor, festivaler, danseforestillinger, teater og film.

Foto: Isungz