Computermusikk

Anders Norås gir en introduksjon til musikk laget av og med datamaskiner.