BandLab og Soudtrap

BandLab er en gratis nettjeneste med egne funksjoner for å dele innhold og oppgaver med en klasse.

Soundtrap

Introduksjon til Bandlab

Denne veiledningen tar for seg hvordan en kan jobbe med en remiks i BandLab. Her jobbes det med mål om å lage en tradisjonell låt, men mange av de samme teknikken kan benyttes dersom vi benytter samplinger av naturlyder mm.

Veiledningen viser til Tunebat.com . Denne tjenesten inneholder millioner av kjente melodier og informasjon om tempo og toneart. Nettstedet har også en rekke andre tjenester, f eks Vocal Remover, som du kan eksperimentere med.

Veiledningen, til høyre, tar blant annet for seg hvordan du kan benytte Bandlab for å dele prosjekter med elever, men hovedsaken er hvordan du redigerer et prosjekt langs en tidslinje.

Introduksjon til Soundtrap

Her