Eksempler

"When ice sings"

Fra albumet Glacial poetry av Terje Isungset - 2022.

In januar 2021 bygget Isungset en iglo ved Bergsjøstølen. Denne igloen ble Isungsets opptaksstudio gjennom hele denne vinteren. Albumet tar dermed lytteren med gjennom vinteren der alle lydene er opptak basert på naturen.

The Sonic Experience – Snøhetta

Med The Sonic Experience – Snøhetta (2022) tar saksofonisten Kristin Sevaldsen med lytteren til Snøhetta. Komposisjonene er en kombinasjon av naturlyder og instrumental.

Aquafoni

Lydinstallasjonen Aquafoni (2022)av Jon Hoem og Johannes Ringheim, produsert for Festspillene i Bergen / Småspill. Et gjennomgående lydstrekk følger vannet fra fjell til fjord, akkopagnert med en rekke lydlooper som brukerne kan styre.

Videoen til høyre gir et inntrykk av interaksjonen, her med tre personer som sammen styrer lydbildet ved å flytte tredimensjonale figurer. Denne videoen gir imidlertid ikke et godt inntrykk av bruken av naturlyder. Dette kommer bedre fram i lydstrekket nedenfor.

Figurene er laget av studenter i kunst og håndverk, under veiledning av Marie Skreden.

The 17 

Bill Drummond mer om The 17. Litt på siden ettersom dette prosjektet handler om å fremføre uten at det blir gjort noen form for opptak. Drummonds resonnementer omkring hvordan lyden av en bilmotor inspirerte prosjektet gir likevel noen spennende innganger til mulig forbindelser mellom miljølyder og musikk.


Imagine waking up tomorrow morning and all music has disappeared.

C Open

Feltopptak er nært forbundet med hvordan vi kan erfare et sted gjennom fokusert lytting. Metoden kan karakteriseres som etnografisk i den forstand at vi gjennom prosessen med lydopptak og lytting kommer nær på et miljø. 

C Open er et eksperiment Jon Hoem har gjort som et forsøk på å kombinere et "videostillbilde" med et lydbilde som er basert på omgivelseslydene. Dette lydbildet "utvides" gjennom filtrering, gjentagelser og elektroniske tillegg.

Spring Bloom in the Marginal Ice Zone

I dette stykket av Jana Winderen kan lytteren oppleve plankton, den skiftende sjøisen rundt Spitsbergen og undervannslydene fra sel, spekkhoggere, og lyden av fisker som sei og gytende torsk.

Winderen legger særlig vekt på lydmiljøer som er vanskelige for mennesker å få tilgang til, både fysisk og auditivt - dypt under vann, inne i is eller i frekvensområder som ikke er hørbare for det menneskelige øret.

Reconfiguring the Landscape

av Natasha Barrett var et kunstnerisk forskningsprosjekt som undersøkte hvordan 3-D elektroakustisk komposisjon og lydkunst kan fremkalle og provosere en ny bevissthet om vårt utendørs lydmiljø.

Integrering av kunst og teknologi stod sentralt i undersøkelsen som fokuserte på lyd, rom, tid og nytten av utearealer. Ideene ble testet i kunstneriske kreasjoner, og i løpet av en treårsperiode skapte Natasha Barrett en serie stedsspesifikke, utendørs lydinstallasjoner. Disse verkene ble installert i offentlige rom i varighet fra noen få dager til noen måneder.

Sporene på CDen er remikser av tre installasjoner og ett todelt verk som svever mellom installasjon og konsertformat. De er komponert av installasjonsmaterialene og umodifiserte stedsspesifikke opptak, og har til hensikt å fange den oppslukende personlige lytteopplevelsen av å "være der".