Fortelle med lyd

En gjennomgang av samspill mellom lyd og bilde. Eksemplifisert ved Henrik Hansens korte dokumentar om den japanske motorsykkelkunstneren  Shinya Kimura.

Det neste eksemplet er hentet fra arbeidet med lydinstallasjonen Aquafoni. Lydstrekket du kan høre her er en integrert del av en omfattende lydinstallasjon. Lydstrekket danner en fortellende ramme: vannets ferd fra det faller oppe i fjellene, ned fjellsidene, gjennom gatene i byen, ut i havet og ned under vann.

I hovedsak er dette basert på egne lydopptak, men med noen tillegg.   Det erbenyttet deler av:

Foley-lyd

Det som i dag betegnes som Foley oppsto som en teknikk fpr å legge til lyder til direktesendinger av radiodrama på begynnelsen av 1920-tallet. Lydopptak var på den tiden ikke av tilstrekkelig kvalitet eller fleksibilitet til å trofast reprodusere de fleste lydeffekter på cue, så en lydeffektperson måtte lage alle lydene live. 

Jack Foley begynte å jobbe med Universal Studios i 1914 under stumfilmtiden. Da Warner Studios ga ut The Jazz Singer, dens første film med lyd, skjønte Universal at den måtte møte konkurransen fra lydfilmen. De ba derfor alle ansatte som hadde erfaring med lydproduksjon fra radio om å komme stille seg til disposisjon. Foley ble på denne måten en del av teamet som gjorde Universals da kommende "stille" musikal Show Boat til en musikal. Foley og hans team projiserte filmen på en skjerm mens de spilte inn et enkelt lydspor med live lydeffekter. Foleys grunnleggende metoder brukes fortsatt i dag.

Moderne Foley-lyd har utviklet seg i takt med stadig bedre innspillingsteknologier og løsninger for lydbearbeiding. I dag tas lyder opp separat på individuelle spor, som deretter blir manipulert og nøye synkroniseret. Foley-studioene bruker hundrevis av rekvisitter og digitale effekter for å gjenskape omgivelseslydene til filmene deres.

Et tidlig radiospill i NBC Studios, New York. AM-radiokringkasting, det første elektroniske masseunderholdningsmediet, utløste en strøm av kreativitet og nye typer underholdning ble oppfunnet for det nye mediet. Siden innspillingsteknologien var primitiv og kostbar, ble de fleste programmene sendt direkte.
Mannen som står i midten til høyre er en "Foley-artist". Han holder et brett med påmonterte gjenstander som han brukte for å simulere lyden av gående føtter, ringende telefoner, lukker dører og skudd. Dette for å øke realismen i stykket.