Lydopptak med kontaktmikrofoner

Kontaktmikrofoner og vanlige mikrofoner er to forskjellige typer lydopptaksenheter som brukes til å fange lyd. De har ulike bruksområder, funksjoner og fordeler/ulemper avhengig av situasjonen der de brukes. Kontaktmikrofoner er designet for å gjøre opptak av vibrasjoner som forplanter seg i faste materialer, mens vanlige mikrofoner er laget for å kunne gjøre opptak av lydbølger i luft.

Vi kan sette sammen lyder fra vanlige lydopptak og opptak gjort med kontaktmikrofoner, og på den måten skape det som kan fremstå som mer helhetlige lydbilder og utforske egenskaper ved steder på nye måter.

Vanlige mikrofoner

Vanlige mikrofoner er enheter som er designet for å fange lydbølger noenlunde slik vi oppfatter trykkendringer som lyd ved hjelp av hørselen. Det finnes mange forskjellige typer vanlige mikrofoner, som for eksempel kondensatormikrofoner, dynamiske mikrofoner og bånd-mikrofoner. De ulike typene har forskjellige egenskaper, men alle er designet for å fange lydbølger som forplanter seg i luft.

Fordeler:

Ulemper:

Kontaktmikrofoner

Kontaktmikrofoner, også kjent som piezoelektriske mikrofoner, fanger vibrasjoner gjennom direkte kontakt med en overflate. De omdanner vibrasjonene til elektriske signaler. Dette gjør dem blant annet egnet for å fange lyder fra objekter som ikke produserer lyd i luften selv.

Fordeler:

Ulemper:

Bruk av kontaktmikrofoner

Valget mellom kontaktmikrofoner og vanlige mikrofoner avhenger av opptakets natur og formål. Hvis du ønsker å fange lyder fra objekter eller materialer som ikke produserer luftlyd, kan kontaktmikrofoner være det beste valget. 

Silent Echoes: Notre Dame, en lydinstallasjon av Bill Fontana, er et eksempel som formidler lyder som ikke er hørbare, der lydene er fanget ved hjelp av spesielle kontaktmikrofoner.

En rimelig kontaktmikrofon, beregnet for mobile enheter.

Her er det benyttet en rimelig kontaktmikrofon, som egentlig er beregnet for å stemme strenginstrumenter. 

MERK: ulike mikrofoner kan gi signal med forskjellig nivå. Det kan hende at dette ikke er tilpasset den enheten du bruker for å lagre opptaket. Pass på at du har en mikrofon som er tilpasset opptaksenheten, og lytt til resultatet.

Her lyden av banking på en planke:

Så vanndråper som treffer et blad: